Business Triathlon 2020


การแข่งขันแบบปฏิบัติจริง สำหรับนักคิดแห่งอนาคต ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนกลยุทธ์และขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิตอล ผ่านการเรียนรู้และการแข่งขันในรูปแบบใหม่

สมัครเลย

The Competition


Business Triathlon (Biz Tri) เป็นเวทีการแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทยได้แสดงความรู้ความสามารถ และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จต่อบริษัทในชีวิตจริง โดยผ่านกระบวนการความคิดเชิงกลยุทธ์ การตลาดและนวัตกรรมดิจิทัล

โครงการ Biz Tri ไม่ได้เป็นเพียงแค่การวิเคราะห์ case competition แต่เป็นโครงการที่มอบประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (action-learning) แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน โดยโจทย์ที่ท้าท้าย อาทิ บริษัทควรเตรียมความพร้อมในการรับมือกับ digital disruption และการเปลี่ยนแปลงในความต้องการของผู้บริโภคอย่างไร ผู้เข้าแข่งขันจะได้ลงมือปฏิบัติเหมือนประสบการณ์ทำงานจริง ที่มากกว่า การวางแผน โดยทีมที่เข้ารอบจะมีเวลา 1 เดือนในการแก้ปัญหา อาทิ การเก็บข้อมูล การทำการสื่อสารทางการตลาดกับกลุ่มเป้าหมายจริง พร้อมกับทำงานอย่างใกล้ชิดภายใต้คำแนะนำของโค้ชที่ปรึกษาและผู้บริหารของบริษัทชั้นนำ

ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกสายที่ตัวเองสนใจ จากทั้งหมด 3 สาย (3 บริษัท) โดยทีมงานจะคัดผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากข้อเสนอแผนการดำเนินงาน (project proposal) ในการแข่งรอบแรก และลำดับสายที่นักศึกษาเลือก

The Sponsors


เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น

เทสโก้ โลตัส

Prizes


150,000 ฿

Winner

ทริปเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่และศึกษาดูงานทางด้านธุรกิจและดิจิตอลเทคโนโลยี อาทิ Innovation Center และบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก มูลค่าทีมละ 150,000 บาท จำนวน 3 รางวัล สำหรับผู้ชนะในแต่ละสาย

30,000 ฿

First Runner-up

เงินรางวัลทีมละ 30,000 บาท จำนวน 3 รางวัล สำหรับรองชนะเลิศในแต่ละสาย

15,000 ฿

Second Runner-up

เงินรางวัลทีมละ 15,000 บาท จำนวน 3 รางวัล สำหรับรองชนะเลิศอันดับ 2 ในแต่ละสาย

Timeline


 • Online application

  1 ม.ค. 63 - 12 ก.พ. 63

 • First-round competition deadline กำหนดส่ง VDO clip ผ่านทางอีเมล

  15 ก.พ. 63

 • ประกาศผู้ผ่านเข้ารอบ Second-round competition

  2 มี.ค. 63

 • Second-round competition นำเสนอแผนการดำเนินงาน (proposal)

  11 มี.ค. 63

 • ประกาศผู้เข้ารอบ Final-round competition

  13 มี.ค. 63

 • Final-round presentation นำเสนอผลการดำเนินงาน

  24 เม.ย. 63

 • Winner’s Overseas Trip ทริปเดินทางไปต่างประเทศสำหรับผู้ชนะ

  27 - 29 พ.ค. 63 

สมัครเลย!
Apply
Apply

How to apply


 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรวบรวมสมาชิกจำนวน 2-3 คนในระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดชั้นปี) จากมหาวิทยาลัยเดียวกัน โดยสามารถมาจากต่างคณะได้ เพื่อความหลากหลายทางความคิด
 • กรอกใบสมัครได้ที่: สมัครที่นี่ (สมัครก่อน มีโอกาสในการเลือกสายในการขันแข่งรอบแรกก่อนและมีเวลาเตรียมตัวมากกว่า)
 • ส่ง VDO ความยาว 2-5 นาที ตามหัวข้อของสายที่ได้รับมอบหมาย ผ่านทาง e-mail: biztri@sasin.edu โดยตั้งหัวข้อ (subject) ว่า “ส่งข้อเสนอ+ ชื่อสาย+ชื่อทีม”

สมัครเลย!

The History


การแข่งขันจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากขาดความร่วมมือจาก 3 บริษัทชั้นนำของประเทศไทย เจริญโภคภัณฑ์อาหาร สิงห์ คอร์เปอเรชั่น และ เทสโก้ โลตัส โดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้บริหารจัดการแข่งขันในครั้งนี้


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
(Charoen Pokphand Foods)

ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม

ซีพีเอฟ ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรทั้งสัตว์บก และสัตว์น้ำ ครอบคลุมประเภทสัตว์หลักได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และปลา ซึ่งสามารถจำแนกประเภทธุรกิจหลักเป็น 3 ประเภท คือ ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจเลี้ยงสัตว์ และธุรกิจอาหาร รวมทั้งประกอบกิจการค้าปลีกและร้านอาหาร

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.cpfworldwide.com/


สิงห์ คอร์เปอเรชั่น

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทในเครือที่สำคัญของ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 เพื่อบริหารการดำเนินงานของบริษัทในเครือบุญรอดกว่า 150 บริษัท และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด ได้จัดการเปลี่ยนแปลงบริษัทครั้งใหญ่เมื่อปี 2543 และได้ก่อตั้ง บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ขึ้นในปีต่อมา โดยบริษัท บุญรอดฯ ปรับสภาพเป็นบริษัทโฮลดิ้ง มอบหมายให้การดำเนินธุรกิจประจำวันอยู่ภายใต้การดำเนินการของแต่ละบริษัท โดยรับนโยบายจาก สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เป็นผลให้มีการเจริญเติบโตอย่างเร็ว ขยายธุรกิจไปในด้านอาหาร บรรจุภัณฑ์ อสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://singha.com/


เทสโก้ โลตัส

เทสโก้ โลตัส ดำเนินธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย ด้วยนโยบายในการจำหน่ายสินค้าคุณภาพสูงในราคาที่เอื้อมถึงได้ พร้อมๆ ไปกับการทำสิ่งที่ดีเพื่อลูกค้า เพื่อนพนักงาน และชุมชน ปัจจุบันเทสโก้ โลตัส ให้บริการลูกค้ากว่า 15 ล้านคนต่อสัปดาห์ ผ่านทั้งช่องทางที่เป็นสาขาและออนไลน์ โดยมีสาขาประมาณ 2,000 แห่งทั่วประเทศ ภายใต้ 5 รูปแบบร้านค้า ได้แก่ เอ็กซ์ตร้า ไฮเปอร์มาร์เก็ต ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ ตลาด และ เอ็กซ์เพรส เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันของลูกค้า พร้อมทั้งจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ 2 ช่องทางหลัก คือ เทสโก้ โลตัส ช้อป ออนไลน์ จำหน่าย อาหารสด สินค้าอุปโภคบริโภค รวมกว่า 20,000 รายการ และร้านค้าของเทสโก้ โลตัส บนมาร์เก็ตเพลสต่างๆ อาทิ ลาซาด้า โดยจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ ผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม และเครื่องใช้ไฟฟ้า

เทสโก้ โลตัส อยู่ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มเทสโก้ ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันกลุ่มเทสโก้มีร้านค้าราว 6,800 สาขา ใน 10 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐไอร์แลนด์ โปแลนด์ สาธารณรัฐเชค ฮังการี สโลวาเกีย จีน อินเดีย มาเลเซีย และไทย และให้บริการลูกค้ากว่า 80 ล้านครั้งต่อสัปดาห์

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.tescolotus.com/

Contact us


หากมีข้อสงสัย หรืออยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ช่องทางด้านล่าง